ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

September 18, 2018health news Standard

ผลลัพธ์แรกจากการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับขั้นตอนในการเปิดทางเดินหายใจที่อุดตันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แสดงให้เห็นว่าช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคได้อย่างมีนัยสำคัญและปลอดภัย ได้ลดปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่าร้อยละ 50 ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้งานในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก

เราสามารถลดอาการทางเดินหายใจเรื้อรังเช่นหายใจถี่การกำเริบของโรคการติดเชื้อและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการรักษาด้วยการแพทย์ที่ก้าวร้าวนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ดีกว่าการทำงานของปอดในผู้ป่วยได้รับการรักษานี้มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อต้นทุนการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้