ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรม

December 3, 2018health news Standard

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมหลังผ่าตัดซึ่งนำไปสู่การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ผ่าตัดสะโพก ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมเช่นกระดูกหักเลือดคั่งเลือดการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการปลูกถ่ายภายในสามเดือนหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกสันหลังเข้าไข่ 68,800 คน

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพกครั้งแรกในฟินแลนด์ในช่วงปี 2542-2547 การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการรักษาภาวะกระดูกสะโพกแตกหักมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สำคัญของภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด 4.6% ของผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนภายในสามเดือนหลังการผ่าตัดของพวกเขา ตามที่นักวิจัยพบว่าความชุกของภาวะแทรกซ้อนสูงสามารถอธิบายได้จากอายุที่สูงขึ้นของผู้ป่วยและความเป็นโรคประจำตัว ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโรคพาร์คินสันโรคไขข้ออักเสบภาวะติดสุราภาวะซึมเศร้าหรือโรคจิต