วัยเด็กปรับเปลี่ยนการตอบสนองภูมิคุ้มกัน

November 22, 2018health news Standard

การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตเริ่มมีขึ้นในช่วงตั้งครรภ์และในวัยเด็ก ดังนั้นการสัมผัสที่จุดสำคัญของการพัฒนาภูมิคุ้มกันนี้อาจทำให้เกิดการตอบสนองและเซลล์ภูมิคุ้มกันและส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันอื่น ๆ การศึกษาได้สำรวจความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างการตั้งครรภ์

การคลอดหรือวัยเด็กปรับเปลี่ยนการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับโรคหอบหืดในเด็ก การศึกษามุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 3 ประการ ได้แก่ โรคหอบหืดและโรคที่เกิดจากโรคหอบหืด (การผ่าตัดคลอดและภาวะมลพิษทางอากาศ) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางสูติศาสตร์ที่มีผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กวัยรุ่นที่เกิดจากการผ่าตัดคลอดและไม่ว่าฝุ่นในฟาร์มและอนุภาคของฝุ่นละอองในเขตเมืองจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในเด็กหรือไม่