แพลตฟอร์มสวัสดิการของรัฐในการเลือกตั้ง

January 2, 2019news Standard

พรรคการเมืองแข่งขันกับแพลตฟอร์มสวัสดิการของรัฐในการเลือกตั้งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ยุคของประชากรนิยมใหม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมีพรรคการเมืองอย่างน้อยสี่พรรคที่แย่งชิงแพลทฟอร์มรัฐสวัสดิการ ประชานิยมในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พรรคพลังประชาราษฎร์ซึ่งผู้นำเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีประยูรขาออกเป็นผู้นำในเวทีนี้เป็นตัวอย่าง

จากโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งมีสมาชิกที่มีรายได้ต่ำกว่า 14 ล้านคน รัฐบาลนี้ใช้งบประมาณ 19.2 พันล้านบาทในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีหรือ 8,300 บาทต่อเดือน ในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้มีการใช้จ่ายอีก 27,000 ล้านบาทโดยมีการจัดสรรอีก 53 พันล้านบาทในไตรมาสที่สามของปีและ 2562